STATIC GK ( FOLK DANCE )

0
515
Folk dances of India- State-Wise List
State Folk Dances
Andhra Pradesh ➤ Kuchipudi,
➤ Vilasini Natyam,
➤ Andhra Natyam,
➤ Bhamakalpam,
➤ Veeranatyam,
➤ Dappu,
➤ Tappeta Gullu,
➤ Lambadi,
➤ Dhimsa,
➤ Kolattam,
➤ Butta Bommalu.
Assam ➤ Bihu,
➤ Bichhua,
➤ Natpuja,
➤ Maharas,
➤ Kaligopal,
➤ Bagurumba,
➤ Naga dance,
➤ Khel Gopal,
➤ Tabal Chongli,
➤ Canoe,
➤ Jhumura Hobjanai
Bihar ➤ Jata-Jatin,
➤ Bakho-Bakhain,
➤ Panwariya,
➤ Sama Chakwa,
➤ Bidesia.
Gujarat ➤ Garba,
➤ Dandiya Ras,
➤ Tippani Juriun,
➤ Bhavai.
Haryana ➤ Jhumar,
➤ Phag,
➤ Daph,
➤ Dhamal,
➤ Loor,
➤ Gugga,
➤ Khor,
➤ Gagor.
Himachal Pradesh ➤ Jhora,
➤ Jhali,
➤ Chharhi,
➤ Dhaman,
➤ Chhapeli,
➤ Mahasu,
➤ Nati,
➤ Dangi.
Jammu and Kashmir ➤ Rauf,
➤ Hikat,
➤ Mandjas,
➤ Kud Dandi Nach,
➤ Damali.
Karnataka ➤ Yakshagan,
➤ Huttari,
➤ Suggi,
➤ Kunitha,
➤ Karga,
➤ Lambi.
Kerala ➤ Kathakali (Classical),
➤ Ottam Thulal,
➤ Mohiniattam,
➤ Kaikottikali.
Maharashtra ➤ Lavani,
➤ Nakata,
➤ Koli,
➤ Lezim,
➤ Gafa,
➤ Dahikala Dasavtar
➤ Bohada.
Odisha ➤ Odissi (Classical),
➤ Savari,
➤ Ghumara,
➤ Painka,
➤ Munari,
➤ Chhau.
West Bengal ➤ Kathi,
➤ Gambhira,
➤ Dhali,
➤ Jatra,
➤ Baul,
➤ Marasia,
➤ Mahal,
➤ Keertan.
Punjab ➤ Bhangra,
➤ Giddha,
➤ Daff,
➤ Dhaman,
➤ Bhand,
➤ Naqual.
Rajasthan ➤ Ghumar,
➤ Chakri,
➤ Ganagor,
➤ Jhulan Leela,
➤ Jhuma,
➤ Suisini,
➤ Ghapal,
➤ Kalbeliya.
Tamil Nadu ➤ Bharatanatyam,
➤ Kumi,
➤ Kolattam,
➤ Kavadi.
Uttar Pradesh ➤ Nautanki,
➤ Raslila,
➤ Kajri,
➤ Jhora,
➤ Chappeli,
➤ Jaita.
Uttarakhand ➤ Garhwali,
➤ Kumayuni,
➤ Kajari,
➤ Jhora,
➤ Raslila,
➤ Chappeli.
Goa ➤ Tarangamel,
➤ Koli,
➤ Dekhni,
➤ Fugdi,
➤ Shigmo,
➤ Ghode,
➤ Modni,
➤ Samayi nrutya,
➤ Jagar,
➤ Ranmale,
➤ Gonph,
➤ Tonnya mell.
Madhya Pradesh ➤ Jawara,
➤ Matki,
➤ Aada,
➤ Khada Nach,
➤ Phulpati,
➤ Grida Dance,
➤ Selalarki,
➤ Selabhadoni,
➤ Maanch.
Chhattisgarh ➤ Gaur Maria,
➤ Panthi,
➤ Raut Nacha,
➤ Pandwani,
➤ Vedamati,
➤ Kapalik,
➤ Bharthari Charit,
➤ Chandaini.
Jharkhand ➤ Alkap,
➤ Karma Munda,
➤ Agni,
➤ Jhumar,
➤ Janani Jhumar,
➤ Mardana Jhumar,
➤ Paika, Phagua,
➤ Hunta Dance,
➤ Mundari Dance,
➤ Sarhul, Barao,
➤ Jhitka,
➤ Danga,
➤ Domkach,
➤ Ghora Naach.
Arunachal Pradesh ➤ Buiya,
➤ Chalo,
➤ Wancho,
➤ Pasi Kongki,
➤ Ponung,
➤ Popir,
➤ Bardo Chham.
Manipur ➤ Dol Cholam,
➤ Thang Ta,
➤ Lai Haraoba,
➤ Pung Cholom,
➤ Khamba Thaibi,
➤ Nupa Dance,
➤ Raslila,
➤ Khubak Ishei,
➤ Lhou Sha.
Meghalaya ➤ Ka Shad Suk Mynsiem,
➤ Nongkrem,
➤ Laho.
Mizoram ➤ Cheraw Dance,
➤ Khuallam,
➤ Chailam,
➤ Sawlakin,
➤ Chawnglaizawn,
➤ Zangtalam,
➤ Par Lam,
➤ Sarlamkai/ Solakia,
➤ Tlanglam.
Nagaland ➤ Rangma,
➤ Bamboo Dance,
➤ Zeliang,
➤ Nsuirolians,
➤ Gethinglim,
➤ Temangnetin,
➤ Hetaleulee.
Tripura ➤ Hojagiri.
Sikkim ➤ Chu Faat Dance,
➤ Sikmari,
➤ Singhi Chaam or the Snow Lion Dance,
➤ Yak Chaam,
➤ Denzong Gnenha,
➤ Tashi Yangku Dance,
➤ Khukuri Naach,
➤ Chutkey Naach,
➤ Maruni Dance.
Lakshadweep ➤ Lava,
➤ Kolkali,
➤ Parichakali.

These Folk Dances are performed by men, women or a group of people.

Classical Dances of India

List of Classical dances in India  State of Origin
Bharatnatyam Tamil Nadu
Kathak Uttar Pradesh
Kuchipudi Andhra Pradesh
Odissi Odisha
Kathakali Kerala
Sattriya Assam
Manipuri Manipur
Mohiniyattam Kerala